Polityka prywatności oraz korzystanie z plików (cookies) na stronie webellian.com

English version »

Webellian Sp. z o.o. przywiązuje szczególną uwagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających stronę firmy webellian.com (dalej: Stronę), w dzienniku logowania, dane są używane wyłącznie w celach administracyjnych strony. Firma nie stara się identyfikować użytkowników swojej strony. Dostarczanie danych w celu kontaktu bezpośredniego w ramach procesu rekrutacyjnego zawsze opiera się na zasadzie dobrowolności. żadne dane osobowe nie są przekazywane osobom trzecim.

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Webellian Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-672) przy ulicy Domaniewskiej 45.

Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty zewnętrzne zapewniające wsparcie administratorowi na podstawie zleconych usług z którymi zostały zawarte stosowne umowy dotyczące ochrony danych osobowych, a także upoważnieni pracownicy oraz wspólnicy administratora danych osobowych.

2. Cel przetwarzania danych osobowych.

Informujemy, że podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z wymogami obowiązującego prawa, w tym ustawy z dnia 10 maja 2018 r. O ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. Poz. 1000) oraz z wymogami stawianymi zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 / WE (dalej: ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych / RODO) w celu:

 • rekrutacji na stanowiska oferowane przez administratora na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • administrowanie i zarządzanie Serwisem, w tym prowadzenie pomiarów statystycznych i analitycznych, a także w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń administratora, tj. w prawnie uzasadnionym interesie administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • stosowanie niektórych plików cookies lub innych podobnych technologii na podstawie zgody wyrażonej w ustawieniach przeglądarki internetowej (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze np. odpowiedź na żądanie sądu lub innego uprawnionego organu (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Informujemy, że dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji powyższego. cele przetwarzania.

Na potrzeby bezpośredniej komunikacji Twoje dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż jest to niezbędne do udzielenia odpowiedzi.

Jeżeli bierzesz udział w rekrutacji – Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania obecnego procesu rekrutacyjnego, po czym zostaną bezpowrotnie usunięte, a w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody – na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych przez okres 2 lata – nie dłużej jednak niż do czasu cofnięcia zgody.

3. Gromadzenie dobrowolnie podanych danych.

Administrator przetwarza dobrowolnie udostępnione przez Ciebie dane za pośrednictwem formularza kontaktowego lub w ramach procesu rekrutacyjnego, w tym w zależności od sytuacji imię, nazwisko, dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu), dane dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej, termin urodzenie, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, poprzednie zatrudnienie.

4. Wykorzystanie dobrowolnie podanych danych.

Dane, które dobrowolnie podałeś, przetwarzane są wyłącznie w celu, w jakim zostały podane. W zależności od okoliczności konkretnej sprawy może to być odpowiedź na pytanie, przygotowanie i przesłanie oferty, przeprowadzenie rekrutacji.

5. Gromadzenie danych analitycznych

Zgodnie z przyjętą praktyką większości stron internetowych, przechowujemy zapytania HTTP skierowane do naszego serwera. Oznacza to, że znamy publiczny adres IP użytkowników z którego korzystają przeglądając treści naszej strony. Oglądane treści są identyfikowane przez adresy URL. Inne informacje, którymi dysponujemy to:

 • Czas otrzymania zapytania,
 • Czas przesłania odpowiedzi,
 • Nazwa stacji klienckiej – identyfikacja wykonana przez protokół HTTP,
 • Informacja na temat błędów, które wystąpiły w trakcie implementacji tranzakcji HTTP,
 • Adres URL strony wcześniej odwiedzanej przez użytkownika (link odnośnik).

Niniejsze dane nie mogą być powiązane z konkretnymi użytkownikami stron. W celu zapewnienia najwyższej jakości strony, okazjonalnie analizujemy pliki dziennika, aby dowiedzieć się, które strony są najczęściej odwiedzane, z których przeglądarek korzysta się najczęściej a także, czy struktura strony nie zawiera błędów itp.

6. Wykorzystanie danych analitycznych. 

Zebrane dzienniki logowania są przechowywane przez czas nieokreślony, jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem i siecią. Na podstawie plików dziennika mogą być generowane statystyki pomocne w administrowaniu. Podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

7. Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania i usuwania.

Informujemy, że masz prawo do:

 • dostępu do treści Twoich danych osobowych, w tym uzyskanie potwierdzenia, czy administrator przetwarza Twoje dane osobowe, aw przypadku przetwarzania tych danych uzyskanie do nich dostępu, a także otrzymanie ich kopii, jednakże w celu wydania kopii administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości (art.15 RODO)
 • sprostowania, uzupełnienia lub aktualizacji danych w przypadku, gdy są one nieprawidłowe lub niekompletne (art.16 RODO),
 • żądać usunięcia danych na warunkach zgodnie z art.17 RODO, przy czym w takim przypadku należy liczyć się z tym, że cel, w jakim dane są przetwarzane, może nie zostać osiągnięty,
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych (art.18 RODO),
 • wniesienia sprzeciwu, gdy podstawą prawną jest uzasadniony interes administratora (art.21 RODO),
 • do przenoszenia danych (w przypadkach, o których mowa w art.20 RODO),
 • cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie i bez podania przyczyny, przy czym przetwarzanie danych, którego dokonał administrator przed cofnięciem zgody, pozostanie zgodne z prawem,
 • wnieść skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznasz, że dane osobowe dotyczące Twojej osoby są przetwarzane niezgodnie z RODO.

Informujemy, że decyzje dotyczące Państwa osoby nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Twoje dane nie będą podlegały profilowaniu.

8. Mechanizm cookies w serwisie webellian.com.

Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki cookies stosowane w Serwisie nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.

Administrator zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies (są to jedyne informacje zbierane automatycznie przez administratora).

Pliki (cookies) to pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania z Serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.

Administrator to podmiot zamieszczający na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mający do nich dostęp.

Administrator wykorzystuje pliki cookies w celu:

 • dopasowania zawartości Serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić Serwis;
 • przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu Serwisu do aktualnych trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności Serwisu;
 • logowanie do Serwisu;
 • utrzymanie logowania użytkownika w każdej kolejnej zakładce Stron.

Administrator wykorzystuje dwa podstawowe typy plików (cookies) – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne mają charakter tymczasowy, przechowywane są do czasu opuszczenia Serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.

Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisywania plików (cookies) w urządzeniu końcowym.

Administrator informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji Serwisu.

Pliki (cookies) z których korzysta Serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą.

Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie producenta.

V.1.1 April 2021 Edited & customized by Webellian Sp. z o. o. with headquarters in Warsaw at Domaniewska 45 St.